Klimatmiljoner ska ge fler laddstationer för elbilar

Naturvårdsverket delar ut 342 miljoner till nya klimatsmarta åtgärder i projektet Klimatklivet. Satsningen har lett till en stor ökning av laddstationer i Sverige.

– Det behövs effektivare transporter, miljövänligare fordon och ökad tillgång till förnybara drivmedel inom transportsektorn. Klimatklivet täcker in alla tre områden genom att stötta de mest kostnadseffektiva åtgärderna på lokal nivå, säger Carl Mikael Strauss, enhetschef på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Överlägset flest beviljade ansökningar har gått till projekt som fokuserar på att bygga laddstationer för elbilar och elbussar. 610 projekt har godkänts, och 9 000 nya laddpunkter har skapats.

Källa: NyTeknik