Honda

För skadade bilar finns en nödsituationsguide under fliken Räddningstjänsten.

En El- eller Hybridbil från Honda bör alltid transporteras till en av Honda auktoriserad verkstad. Honda avsäger sig ansvaret för skador som uppstår om fordon transporteras till av Honda ej auktoriserad verkstad, eller eventuella följdskador som uppstår på grund av felaktig hantering av fordonets högspänningskomponenter.
Ansvaret kan då falla tillbaka på uppdragsgivare. Felaktig hantering kan leda till allvarlig personskada.

Auktoriserade service-verkstäder finner ni på http://www.honda.se/cars/dealer-search.html