Information om Toyota hybridbilar

Toyota ser som en viktig del av sin verksamhet att ta hand om sina produkter även efter att de slutat fullgöra sin ursprungliga funktion. Design for Recycling är en ledstjärna i hela produktionsprocessen. Vissa komponenter går inte att använda till annat än vad det är ursprungligen tillverkat för. De nickel-metallhybridbatterier ( NiMH ) som används i Toyota Hybridbilar är specialtillverkade för sitt ändamål och ska inte användas i något annat sammanhang.

Eftersom de vanliga rutinerna för återvinning av batterier inte fungerar för NiMH-batterier så har Toyota i samarbete med det franska företaget SNAM byggt upp ett system för hela Europa avseende uppsamling och återvinning av dessa batterier.

Fullständig information om tillvägagångssätt och vilka åtgärder du som demonterare/återvinnare behöver vidtaga för NiMH-batterier hittar du på www.snam.com/auto/toyota samt på IDIS (International Dismantlig System, IDIS2.com).