Ford

Bilåtervinnare kommer inte i dagsläget att få högspänningsbatteriet med i bil från Ford som skall skrotas.
Högspänningsbatteriet kommer Ford Motor Company att ta hand om.

Om ni av misstag fått en Ford-bil till er där högvoltsbatteriet är kvar, kontakta vår kundtjänst på telefon 031-7071010 / fordkund@ford.com för anvisningar om närmaste Ford-verkstad som är certifierad att ta hand om bilen i frågan för demontering av högvoltsbatteriet.

Försök inte själva att göra några åtgärder eller arbeten på bilen.

Lösen till IDIS2 har auktoriserad bilåtervinnare.
Klicka på länken nedan.

http://onlinedata.idis2.com