Mercedes

Om en Mercedes-Benz El- eller Hybridbil med intakt eller skadat högspänningsbatteri mot förmodan ändå hamnar hos Er, ber vi er att omgående kontakta en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad för vidare instruktioner.Mercedes-Benz angående elbilar.
Det är uppdelat i personbilar och transportbil Vito E-cell 

Räddningsdekalen från Mercedes-Benz.

Att ha rätt räddningskort nära till hands är helt avgörande vid allvarliga incidenter. Därför har Mercedes-Benz som första biltillverkare utvecklat räddningsdekalen med QR-kod. QR-koderna ska klistras fast både på insidan av tankluckan och på B-stolpen på fordonets motsatta sida. Räddningstjänsten scannar av QR-koden med smartphone eller surfplatta och kommer på så sätt direkt åt rätt räddningskort. Detta sparar värdefull tid. Läs mer här.


De verkstäder som har gått utbildning och får hantera denna typ av fordon är följande:

Filer

Mercedes-Benz El_Hybrid_fordon_2012 rescue service.pdf
Vito_E-Cell rescue service.pdf