Mercedes

Om en Mercedes-Benz El- eller Hybridbil med intakt eller skadat högspänningsbatteri mot förmodan ändå hamnar hos Er, ber vi er att omgående kontakta en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad för vidare instruktioner.