Mercedes

Mercedes-Benz avråder privatpersoner från att göra ingrepp i såväl elektriska som mekaniska system. Vid haveri eller servicebehov rekommenderar vi att bilen transporteras till en av Mercedes-Benz auktoriserad serviceverkstad.