Elsäkerhetsverket har tagit fram en skrift för säljare av EV

Säljare

Elsäkerhetsverket har tagit fram en skrift för säljare av EV:

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen---ger-du-rad-om-elbilsladdning/