Honda

För skadade bilar finns en nödsituationsguide under fliken Räddningstjänst.

Eventuell fordonsspecifik bärgningsinformation finner ni i bilens instruktionsbok.
För bogsering av fordon som drabbats av haveri krävs som regel ingen kontakt med bilens högspänningssystem.
Inga åtgärder på fordonets högspänningssystem skall utföras av obehörig personal.

Bärgning av 2hjulsdrivna fordon kan ske genom att framhjulen hissas upp. Skadade samt 4-hjulsdrivna fordon skall transporteras på flakbärgare.

En El- eller Hybridbil från Honda bör alltid transporteras till en av Honda auktoriserad verkstad. Honda avsäger sig ansvaret för skador som uppstår om fordon transporteras till av Honda ej auktoriserad verkstad, eller eventuella följdskador som uppstår på grund av felaktig hantering av fordonets högspänningskomponenter.

Ansvaret kan då falla tillbaka på uppdragsgivare. Felaktig hantering kan leda till allvarlig personskada.

Auktoriserade service-verkstäder finner du här.