Hyundai

Om ni ska bärga en ”elbil” från Hyundai, läs räddningsmanualen för aktuell modell.
Utför inga åtgärder på bilen innan ni tagit del av räddningsmanualen – ett felaktigt hanterande av bilen kan innebära livsfara.
Transportera bilen till en auktoriserad Hyundaiverkstad – de har kunskapen att ta emot bilen på ett korrekt sätt.

Se räddningsmanual för Hyundai elbilar under filer

IONIQ HEV     Hybridbil

IONIQ EV        Elbil

IONIQ PHEV   Plug-in Hybridbil

Ix35 FCEV       Vätgasbil

Kvarstår någon fråga, kontakta
Hyundai kundservice
Telefon: 020 - 677 677
Mail: kundservice@hyundai.se