Land Rover

En pluginhybridbil från Land Rover ska alltid transporteras till en av våra auktoriserade serviceverkstäder. Land Rover avsäger sig ansvaret för skador som uppstår om fordon transporteras till icke auktoriserad serviceverkstad, eller eventuella följdskador som uppstår på grund av felaktig hantering av fordonets högspänningskomponenter.


Ansvaret kan då falla tillbaka på uppdragsgivare. Felaktig hantering kan leda till allvarlig personskada.

Se räddningsmanual för Land Rover pluginhybridbil under filer.