Mercedes

En El- eller Hybridbil från Mercedes-Benz ska alltid transporteras till en av våra auktoriserade serviceverkstäder. Mercedes-Benz avsäger sig ansvaret för skador som uppstår om fordon transporteras till icke auktoriserad serviceverkstad, eller eventuella följdskador som uppstår på grund av felaktig hantering av fordonets högspänningskomponenter.


Ansvaret kan då falla tillbaka på uppdragsgivare. Felaktig hantering kan leda till allvarlig personskada.