Nissan

Nissan rekommenderar att fordonet bärgas med de drivande (främre) hjulen lyfta från marken eller att fordonet placeras på en flakbärgare.

Se utförligare instruktioner under filer.