Elbilsdemontering - vad gäller?

Allt fler bilar som sätts på marknaden är laddhybrider eller rena elbilar. Men hur ska en skadad elbil hanteras och vad gäller?

Allt fler bilar som sätts på marknaden är laddhybrider eller rena elbilar. Men hur ska en skadad elbil hanteras och vad gäller? Vi har tagit fram en informationsfilm om hur detta ska gå till.