Utbildning

I fil ”Säker hantering” finns viktig information, gällande säker hantering av elektriska högspänningskomponenter i uttjänta elfordon.