Branschstandard för säker hantering av elfordon

En ny branschstandard för säker hantering av elfordon har tagits fram av BIL Sweden (numera Mobility Sweden), Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF). SEK Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket har också varit delaktiga med stöd och som remissinstanser. Vidare baseras branschstandarden på krav och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer verksamma i fordonsbranschen.

Delar av metodiken i denna branschstandard är baserad på standarden SS-EN 50110-1:2013, utgiven av SEK Svensk Elstandard och fastställd 2013-10-09 och är den svenska versionen av europastandarden EN 50110-1:2013 utarbetad av CENELEC.

SS-EN 50110-1:2013 är avsedd för elektriska anläggningar, medan denna branschstandard har anpassats och avser personsäkerhet avseende högvoltssystem vid arbete med elfordon.

Branschstandarden gäller som rekommenderade minimikrav i Sverige. Om lagar, regler, tillverkarens anvisningar eller andra föreskrifter ställer högre eller andra krav än i denna branschstandard har dessa företräde.

Med hjälp av rutiner, utbildning, tekniska lösningar och rätt nivå av skyddsutrustning kan olyckor förebyggas och konsekvenserna minska om olyckan ändå skulle vara framme.

Under filer nedan hittar du den senaste versionen, utgåva 1:2021.