Handbok branschpraxis

BIL Sweden har tillsammans med sina medlemmar, Elsäkerhetsverket, MRF(Motorbranschens Riksförbund), euu (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter), MAF/Transportgruppen, IF Metall, Training Partner (utbildningsföretag) samt andra sakkunniga gemensamt tagit fram en handbok för arbete med el- och elhybrider samt andra högvoltssystem som finns i fordon. 

Läs handboken här i blädderbar pdf