Cupra

För att säkerställa rätt diagnos samt en korrekt åtgärd skall fordon med driftstörningar eller som är skadade hanteras av en Auktoriserad SEAT och CUPRA verkstad.

Bilar som omfattas av SEAT och CUPRA försäkring eller vagnskadegaranti skall alltid transporteras till en av Volkswagen auktoriserad verkstad.

I de fall där Försäkringsbolag anvisar ett fordon att transporteras till en verkstad utan SEAT och CUPRA Auktorisation, ansvarar Försäkringsbolaget som uppdragsgivare för att reparationer utförs helt enligt tillverkarens anvisningar.

Felaktig hantering av högspänningskomponenter i El- eller Hybridbilar kan leda till allvarlig personskada. En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan.