Honda

Vid eventuella driftstörningar bör en Honda i första hand alltid transporteras till en av Honda auktoriserad verkstad.
Bilar som omfattas av Hondas vagnskadegaranti skall alltid transporteras till av Honda auktoriserad serviceverkstad.

I de fall där försäkringsbolag anvisar att ett fordon transporteras till annan än av Honda auktoriserad verkstad, ansvarar Försäkringsbolaget som uppdragsgivare för att reparation utförs enligt tillverkarens anvisningar.
Felaktig hantering av högspänningskomponenter i El- eller Hybridbilar kan leda till allvarlig personskada.

Auktoriserade service-verkstäder finner ni på http://www.honda.se/cars/dealer-search.html