Land Rover

För att säkerställa rätt diagnos och hantering samt en korrekt åtgärd skall eventuella fel eller driftstörningar hanteras av en auktoriserad Land Rover verkstad.

I de fall ett försäkringsbolag väljer att transportera bilen till en annan än av tillverkaren godkänd verkstad ansvarar försäkringsbolaget för att reparationer utförs helt enligt tillverkarens anvisningar.

Felaktig hantering kan orsaka allvarliga personskador samt kostsamma reparationer.

Hitta dit autoriserad Land Rover verkstad här: https://www.landrover.se/aterforsaljare