Information om Lexus hybridbilar för försäkringsbolag

Vid eventuella fel eller driftstörningar skall bilen lämnas till Toyota/Lexus auktoriserad verkstad. Dessa har tillgång till nödvändig information om fordonet och de specialverktyg som kan behövas för en korrekt åtgärd.

Behöver bilen bärgas så har bärgningskåren uppgift om hur och vart bilen skall transporteras (mer information under rubriken Bärgare, eller på följande länk.

Bilar som omfattas av Lexus Vagnskadegaranti eller Lexus Bilförsäkring transporteras alltid till auktoriserad Toyota/Lexus-verkstad. 

I det fall ett försäkringsbolag föredrar att transportera en skadad bil till annan än av tillverkaren godkänd verkstad ansvarar försäkringsbolaget för att bilen repareras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan.