Mazda

För att säkerställa rätt diagnos samt en korrekt åtgärd skall fordon med driftstörningar eller som är skadade hanteras av en Auktoriserad Mazda verkstad.
Bilar som omfattas av Mazda försäkring eller vagnskadegaranti skall alltid transporteras till en av Mazda auktoriserad verkstad.  

I de fall där Försäkringsbolag anvisar ett fordon att transporteras till en verkstad utan Mazda Auktorisation, ansvarar Försäkringsbolaget som uppdragsgivare för att reparationer utförs helt enligt tillverkarens anvisningar.

Felaktig hantering av högspänningskomponenter i El- eller Hybridbilar kan leda till allvarlig personskada. En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan.

Auktoriserade service-verkstäder finner ni här.