Nissan

Elbilen skall lämnas in till en auktoriserad Nissan-verkstad vid eventuella driftstörningar eller defekter. Detta för att säkerhetsställa att fordonet får korrekt ställd diagnos med hjälp av de rätta verktygen och diagnosdator.

Auktoriserade Nissan-verkstäder hittas här: https://www.nissan.se/hitta-aterforsaljare.html

I händelse av att ett försäkringsbolag väljer att inte transportera bilen till en Nissan-auktoriserad verkstad, ligger ansvaret på försäkringsbolaget att reparationerna utförs enligt Nissans anvisningar.

Säkerhetsrisker kan uppstå vid felaktig hantering.