ORA

Om det uppstår fel eller driftstörningar skall bilen lämnas till en auktoriserad verkstad. Dessa har tillgång till nödvändig information om fordonet och de specialverktyg som kan behövas för en korrekt åtgärd.

Behöver bilen bärgas så har bärgningskåren uppgift om hur och vart bilen skall transporteras (mer information under rubriken Bärgare)

Bilar som omfattas av vagnskadegaranti transporteras alltid till auktoriserad verkstad.

I det fall ett försäkringsbolag föredrar att transportera en skadad bil till annan än av tillverkaren godkänd verkstad ansvarar försäkringsbolaget för att bilen repareras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda kan medför höga reparationskostnader som kommer att belasta den som orsakat skadan.