Suzuki

Om din bil behöver repareras rekommenderas att fordonet lämnas in till någon av Suzukis auktoriserade verkstäder. 

https://suzukibilar.se/aterforsaljare-verkstader

Om ett försäkringsbolag hänvisar att ett fordon ska transporteras till en annan verkstad än någon utav Suzukis auktoriserade verkstäder, ansvarar försäkringsbolaget för att reparation utförs enligt tillverkarens anvisningar. 

Allvarliga personskador samt teknikskador kan uppstå vid felaktig hantering av högspänningskomponenter i El-eller Hybridbilar.