Mercedes

För att hantera våra El- och Hybridbilar på korrekt sätt rekommenderar vi att man använder räddningskortet.

Att ha rätt räddningskort nära till hands är helt avgörande vid allvarliga incidenter. Därför har Mercedes-Benz som första biltillverkare utvecklat räddningsdekalen med QR-kod. QR-koderna ska klistras fast både på insidan av tankluckan och på B-stolpen på fordonets motsatta sida. Räddningstjänsten scannar av QR-koden med smartphone eller surfplatta och kommer på så sätt direkt åt rätt räddningskort. Detta sparar värdefull tid. Läs mer här.

Samtliga Mercedes-Benz auktoriserade serviceverkstäder får hantera Mercedes-Benz El- och Hybridbilar.