Suzuki

Information om Suzukis hybridbilar för räddningstjänsten.

Se länk för information om säkerhet vid hantering av Suzukis hybridbilar: 

Suzuki Dokumente, Rettungskarten und Hilfe — Suzuki Automobile