Välkommen till Elbilsinfo

Information på denna webbsida gäller bara elbilar som råkat ut för en olycka och behöver tas om hand.
För att bilproducenterna och bilimportörerna ska kunna omhänderta delvis eller helt skadade elbilar på ett korrekt sätt ur säkerhetssynpunkt, men också lagkravssynpunkt (elbilsbatteriet faller under ett producentansvar) så har vi här försökt att skräddarsy information, till olika mottagare.

Vem står bakom sidan?

Bakom denna hemsida står tillverkare av elbilar, bilar som redan idag finns att köpa på den svenska marknaden.

Vad är tanken med sidan?

Med elbilar menar vi här både hybrider och ”batteribilar” utan förbränningsmotor.
Tanken med denna hemsida är att på lite sikt samla mycket mer information kring elbilar här, men i ett första skede, kommer vi endast att presentera information och rekommendationer, om elbilar som råkat ut för en olycka, och som behöver tas om hand.