Honda

Om en Honda El- eller Hybridbil inkommer med skador, se i första hand informationen för Räddningstjänsten. Personer utan rätt behörighet skall ej hantera ett sådant fordon.

Hondas El- och Hybridbilar bör endast repareras av auktoriserad Honda-verkstad med behörig personal.

Honda avsäger sig ansvaret för skador som uppstår om fordon transporteras till av Honda ej auktoriserad verkstad, eller eventuella följdskador som uppstår på grund av felaktig hantering av fordonets högspänningskomponenter.

Ansvaret faller då tillbaka på uppdragsgivare. Felaktig hantering kan leda till allvarlig personskada.

Honda Europa strävar efter att alla högspänningsbatterier skall återvinnas, och har avtal med SNAM som kostnadsfritt hämtar skadade eller utbytta batterier. För ytterligare information, kontakta Honda för instruktioner.

Kundtjänst: 0771-180 410