Kia

Vid eventuella fel eller driftstörningar skall bilen lämnas till Kia auktoriserad verkstad. Dessa har tillgång till nödvändig information om fordonet och de specialverktyg som kan behövas för en korrekt åtgärd.

Bilar som omfattas av Kia:s vagnskadegaranti eller Kia Bilförsäkring transporteras alltid till auktoriserad Kia verkstad. I det fall ett försäkringsbolag föredrar att transportera en skadad bil till annan än av tillverkaren godkänd verkstad ansvarar försäkringsbolaget för att bilen repareras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Som icke auktoriserad verkstad utan grundläggande utbildning och i avsaknad av nödvändig dokumentation och specialverktyg skall man undvika att göra ingrepp i såväl de mekaniska som elektroniska systemen.

Inkoppling av extern utrustning skall endast ske av den som har utbildning för detta och tillgång tillnödvändig dokumentation.

En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan.

Se följande länk för Kia auktoriserade verkstäder för El och hybridbilar: http://www.kia.com/se/dealersearch/