Renault

Beakta säkerhetsaspekten för bilens högspänningssystem! En skadad eller trasig EV skall tas om hand av auktoriserad Renault EV verkstad, www.renault.se.  Allmänna service och reparations anvisningar för Renault fordon finns på  https://newdialogys.renault.com/#!/connection