Subaru

Om en Subaru e-Boxer inkommer med skador, se i första hand informationen för Räddningstjänsten. Personer utan rätt behörighet skall ej hantera dessa fordon.
 
Subaru e-Boxer bör endast repareras av auktoriserad Subaru-verkstad med särskilt utbildad personal. Felaktig hantering kan leda till allvarlig personskada.
 
En lista på Subaru-auktoriserade verkstäder hittar du via nedanstående länk:
https://www.subaru.se/hitta-aterforsaljare/