Information om Toyota hybridbilar för verkstad

Vid eventuella fel eller driftstörningar skall bilen lämnas till Toyota/Lexus auktoriserad verkstad. Dessa har tillgång till nödvändig information om fordonet och de specialverktyg som kan behövas för en korrekt åtgärd.

Behöver bilen bärgas så har bärgningskåren uppgift om hur och vart bilen skall transporteras (mer information under rubriken Bärgare, eller på följande länk.

Som icke auktoriserad verkstad utan grundläggande utbildning och i avsaknad av nödvändig dokumentation och specialverktyg skall man undvika att göra ingrepp i såväl de mekaniska som elektroniska systemen.
Inkoppling av extern utrustning skall endast ske av den som har utbildning för detta och tillgång tillnödvändig dokumentation.

 En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan.

Om Toyotas hybridbatterier

Toyota och Lexus ser det som en viktig del av sin verksamhet att ta hand om sina produkter även efter att de slutat fullgöra sin ursprungliga funktion. Design for Recycling är en ledstjärna i hela produktionsprocessen. Toyota och Lexus har som mål att återvinna 100 % av sina hybridbatterier. Vissa komponenter går inte att använda till annat än vad det är ursprungligen tillverkat för. De nickel-metallhybridbatterier (NiMH) samt de Litiumjonbatterier (Li-Ion) som används i Toyota hybridbilar är specialtillverkade för sitt ändamål och ska inte användas i något annat sammanhang.

Eftersom de vanliga rutinerna för återvinning av batterier inte fungerar för vare sig NiMH- eller Li-Ion-batterier så har Toyota och Lexus i samarbete med det franska företaget SNAM och Reneos byggt upp ett system för hela Europa avseende uppsamling och återvinning av dessa batterier. SNAM har i sin tur tecknat avtal med lokala transportörer för hämtning och mellanlagring. I Sverige är det Stena Metall.

 

Arbetsgången vid återvinningen av hybridbatterier är lite olika för NiMH- och Li-Ion batterier. En enkel förklaring följer nedan.

 

Nickel-metallhybridbatterier (NiMH) - SNAM

Litiumjonbatterier (Li-Ion) - Reneos

 

 

 

För oskadade samt skadade batterier skickas e-post med ”order request form” till SNAM. Order Request form kan du hämta på www.snam.com/auto/toyota.

Vid fler än 2 batterier per hämtning utgår ersättning på 0,5 euro /kg batteri. Batterier hämtas av SNAM utsedd entreprenör.  

 

För oskadade samt skadade batterier tas kontakta närmaste auktoriserade Toyota och/eller Lexus återförsäljare eller Tekniska avdelningen på Toyota Sweden AB; teknisksupport@toyota.se.


Fullständig information om tillvägagångssätt och vilka åtgärder du som demonterare/återvinnare behöver vidtaga för respektive bils hybridbatterier hittar du på http://www.toyota-tech.eu/hvb/ samt på IDIS (International Dismantlig System, www.IDIS2.com).