Du kan få bidrag när du installerar laddpunkt för elfordon

Nu kan du som privatperson snart söka bidrag från Naturvårdsverket för att installera en laddpunkt för elbil eller laddhybridbil i anslutning till din fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler att ställa om till hållbarare transporter. Nedan hittar du aktuell information om bidraget.

Ansökan
Ansökningsverktyget öppnar den 1 februari 2018. Länken till ansökningsverktyget kommer då att finnas tillgänglig på den här sidan. Ansökan ska göras efter att laddpunkten installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.  

Täcker upp till hälften av kostnaderna
Bidraget träder i kraft 1 februari 2018 och gäller laddpunkter som installeras efter 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddpunkten installeras. Mer information finns i förordningen, som träder i kraft den 1 februari 2018. 

Källa: Naturvårdsverket