Välkommen till Elbilsinfo

Information på denna hemsida gäller än så länge bara elbilar som råkat ut för en olycka och behöver tas om hand.

För att bilproducenterna/bilimportörerna ska kunna omhänderta delvis eller helt skadade elbilar på ett korrekt sätt ur säkerhetssynpunkt, men också lagkravssynpunkt (elbilsbatteriet faller under ett producentansvar) så har vi här försökt att skräddarsy information, till olika mottagare.

Bakom denna hemsida står tillverkare av elbilar, bilar som redan idag finns att köpa på den svenska marknaden.

Med elbilar menar vi här både hybrider och ”batteribilar” utan förbränningsmotor.

Tanken med denna hemsida är att på lite sikt samla mycket mer information kring elbilar här, men i ett första skede, kommer vi endast att presentera information och rekommendationer, om elbilar som råkat ut för en olycka, och som behöver tas om hand.

Beroende på vem du är som läser detta, så ska du klicka dig vidare genom att välja någon av följande länkarna till vänster.

Statligt stöd till svensk batterifabrik

– Vi ser att det finns ett marknadsfönster där SGF skulle kunna etablera sig som en betydande aktör på marknaden för energilager. Den befintliga produktionskapaciteten i världen, inklusive planerade investeringar som vi känner till, kan inte möta det...