Ford

Batteripacket från ELV elfordon måste avlägsnas innan vidare hantering/behandling av övriga delar av fordonet. Det är därför viktigt att man alltid kontrollerar och säkerställer biltypen innan man går vidare.

När demonterare avlägsnar några former av högvolts elkomponenter från ett elfordon så skall de säkerställa att de till fullo följer gällande instruktioner och säkerhetskrav. För att supporta detta har Ford publicerat information om hur denna demontering skall genomföras i IDIS (International Dismantling Information System).

IDIS (http://www.idis2.com/index.php) är ett detaljerat informationssystem avseende förbehandling och demontering för alla ELV, inklusive elfordon. Det ingår som en del av vårt ansvar som tillverkare att tillhandahålla information och att stödja korrekt hantering av ELV-fordon. Demonteringsinformation för alla Fords elfordon finns tillgänglig i IDIS.

Vi rekommenderar starkt att alla demonterare refererar till IDIS. Det innehåller detaljerad information och ytterliggare instruktioner gällande deaktivering och demontering av högvoltssystemet för varje specifik Ford-modell. Det inkluderar också en ”batteriutvärderingsblankett” och kontaktdetaljer till vårt centrala ELV-team (elvEU@ford.com) i de fall vidare assistans behövs, inklusive instruktioner för återvinningsinsamling.