Honda

Om en Honda El- eller Hybridbil med intakt eller skadat högspänningsbatteri hamnar hos Er, ber vi er att omgående kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner.

Försök inte att på egen hand utföra några åtgärder på bilen innan ni fått ytterligare instruktioner från oss.
Kundtjänst: 0771-180 410

Hondas högspänningsbatterier är speciellt framtagna för ändamålet, och skall inte användas i något annat sammanhang. Demontering och återförsäljning av begagnade högspänningsbatterier rekommenderas ej av Honda, då felaktig användning eller installation kan orsaka svåra skador.

Honda strävar efter att återvinna alla högspänningsbatterier, och har avtal med SNAM som kostnadsfritt hämtar demonterade batterier.
Ytterligare information kan lämnas av vår kundtjänst.