Hyundai

Om en elbil eller en bil med hybridteknik från Hyundai kommer till er anläggning där högvoltsbatteriet är kvar så ska ni kontakta närmaste auktoriserade Hyundaiverkstad (se http://www.hyundai.se)  alternativt kontakta Hyundai kundservice. Endast en auktoriserad Hyundaitekniker (HVT) får demontera ett högvoltsbatteri ur en Hyundai.

Utför inga åtgärder på bilen innan ni tagit kontakt med en verkstad eller kundservice – ett felaktigt hanterande av bilen kan innebära livsfara.

Kvarstår någon fråga, kontakta
Hyundai kundservice
Telefon: 020-677 677
Mail: kundservice@hyundai.se