KIA

Bilåtervinnare kommer inte i dagsläget att få högspänningsbatteriet med i bil från Kia som skall skrotas.

Högspänningsbatteriet kommer Kia Motors Sweden AB att ta hand om.
 
Om ni av misstag fått en Kia-bil till er där högvoltsbatteriet är kvar, kontakta vår kundtjänst på telefon 08 400 443 00 eller E-Mail info@kia.se för anvisningar om närmaste Kia-verkstad som är certifierad att ta hand om bilen i frågan för demontering av högvoltsbatteriet. Försök inte själva att göra några åtgärder eller arbeten på bilen.