Information om Lexus hybridbilar för demonterare/återvinnare

Toyota och Lexus ser som en viktig del av sin verksamhet att ta hand om sina produkter även efter att de slutat fullgöra sin ursprungliga funktion. Design for Recycling är en ledstjärna i hela produktionsprocessen. Toyota och Lexus har som mål att återvinna 100 % av sina hybridbatterier. Vissa komponenter går inte att använda till annat än vad det är ursprungligen tillverkat för. De nickel-metallhybridbatterier (NiMH) samt de Litiumjonbatterier (Li-Ion) som används i Lexus hybridbilar är specialtillverkade för sitt ändamål och ska inte användas i något annat sammanhang.

Eftersom de vanliga rutinerna för återvinning av batterier inte fungerar för vare sig NiMH- eller Li-Ion-batterier så har Toyota och Lexus i samarbete med det franska företaget SNAM och det belgiska företaget UMICORE byggt upp ett system för hela Europa avseende uppsamling och återvinning av dessa batterier. SNAM har i sin tur tecknat avtal med lokala transportörer för hämtning och mellanlagring. I Sverige är det Stena Metall.

Arbetsgången vid återvinningen av hybridbatterier är lite olika för NiMH- och Li-Ion batterier. En enkel förklaring följer nedan.

 

Nickel-metallhybridbatterier (NiMH) - SNAM

Litiumjonbatterier (Li-Ion) - UMICORE

 

 

 

För oskadade samt skadade batterier skickas e-post med ”order request form” till SNAM. Order Request form kan du hämta på www.snam.com/auto/toyota.

Vid fler än 2 batterier per hämtning utgår ersättning på 0,5 euro /kg batteri. Batterier hämtas av SNAM utsedd entreprenör.  

 

För oskadade samt skadade batterier tas kontakta närmaste auktoriserade Toyota och/eller Lexus Återförsäljare eller Tekniska avdelningen på Toyota Sweden AB; teknisksupport@toyota.se.


Fullständig information om tillvägagångssätt och vilka åtgärder du som demonterare/återvinnare behöver vidtaga för respektive bils hybridbatterier hittar du på https://www.lexus-tech.eu/hvb/ samt på IDIS (International Dismantlig System, www.IDIS2.com).