Mazda

Om en elbil från Mazda hamnar hos er så kontakta vår kundservice för vidare instruktioner. Försök inte själva att göra några åtgärder på bilen innan ni fått instruktioner från oss: servicesverige@mazdaeur.com