WEY

Om ORA med högvoltsbatteri hamnar hos er så kontakta vår kundservice för vidare instruktioner.

Tel: 040-618 49 00

Försök inte själva att göra några åtgärder på bilen innan ni fått instruktioner från oss.

En av våra certifierade verkstäder kommer att hjälpa er att ta hand om högvoltsbatteriet.