Renault

En bilåtervinnare skall inte få högspänningsbatteriet medskickat i en Renault som skall skrotas.

Högspänningsbatteriet kommer Renault-återförsäljaren att ta hand om innan bilen kommer till återvinnaren.

Om ni av misstag fått in en Renault där högvoltsbatteriet är kvar, kontakta vår kundtjänst på telefon  0771 345 666 eller via mail på kundservice.sverige@renault.se för anvisningar om närmaste Renault-verkstad som är certifierad att ta hand om bilen i frågan för demontering av högvoltsbatteriet. Försök inte själva att göra några åtgärder eller arbeten på bilen innan batteriet är borta.