Subaru

Om en Subaru e-Boxer hamnar hos er så kontakta vår kundservice för vidare instruktioner.
Tel: 040-618 49 00
Mail: SEInhouseservice@imnordic.com
 
Försök inte själva att göra några åtgärder på bilen innan ni fått instruktioner från oss. En av våra certifierade verkstäder kommer att hjälpa er att ta hand om högvoltsbatteriet.