Honda

Honda avråder privatpersoner från att göra ingrepp i såväl elektriska som mekaniska system. Vid haveri eller servicebehov rekommenderar vi att bilen transporteras till en av Honda auktoriserad serviceverkstad.

Auktoriserade service-verkstäder finner ni på http://www.honda.se/cars/dealer-search.html

Vid normal användning föreligger det ingen risk för att utsättas för högspänning, så länge som inte omgivande skydd demonteras eller har skadats.

Honda avsäger sig ansvaret för skador som uppstår om fordon transporteras till av Honda ej auktoriserad verkstad, eller eventuella följdskador som uppstår på grund av felaktig hantering av fordonets högspänningskomponenter.
Ansvaret kan då falla tillbaka på uppdragsgivare. Felaktig hantering kan leda till allvarlig personskada.