Jaguar

Information om Jaguar elbilar.

Vid eventuella fel eller driftstörningar skall bilen lämnas till Jaguar auktoriserad verkstad. Dessa har tillgång till nödvändig information om fordonet och de specialverkstyg som kan behövas för en korrekt åtgärd.
Behöver bilen bärgas så har bärgningskåren uppgift om vart bilen skall transporteras.

Som privatperson ska man undvika att göra ingrepp i såväl de mekaniska som elektroniska systemen. En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan.