Information om Lexus hybridbilar för privatpersoner

Vid eventuella fel eller driftstörningar skall bilen lämnas till Toyota/Lexus auktoriserad verkstad. Dessa har tillgång till nödvändig information om fordonet och de specialverktyg som kan behövas för en korrekt åtgärd.

Behöver bilen bärgas så har bärgningskåren uppgift om vart bilen skall transporteras (mer information under rubriken Bärgare, eller på följande länk.

Som privatperson ska man undvika att göra ingrepp i såväl de mekaniska som elektroniska systemen. En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan