Volvo

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet skall Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, utbildning, servicelitteratur och de specialverktyg som ger högsta servicekvalitet.

Viktigt
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och garantiboken.

Service och reparation
Underhåll bilen regelbundet. Följ Volvos rekommenderade serviceintervaller.
Vid behov av översyn och reparation bör endast en auktoriserad verkstad utföra arbetet då Volvos verkstäder har den personal, utbildning, servicelitteratur och de specialverktyg som ger högsta servicekvalitet.
 
Varning
Gör inga egna reparationer på dessa fordon. Elledningar och/eller komponenter som lossnat får enbart åtgärdas av en auktoriserad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
 
Laddkabel med kontrollenhet
Viktigt

Modifiera inte kontrollenheten på något sätt.
 
Listan på våra auktoriserade verkstäder nära dig hittar du via denna länk (klick).