Ford

Identifiering och hur/var man bryter huvudbatterierna. Se pdf under filer.