Ord och begreppsförklaringar EV

AC
Alternating Current. Benämning för växelström och innebär att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström finns i vanliga eluttag för hushåll.

BMS
Battery Management System. Engelsk förkortning för elbilens eget batteriövervakningssystem som kontrollerar i- och ur-laddning samt temperatur av batteriet.

DC
Direct Current. Benämning för likström vilket innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. Vanligtvis drivs en elbils motor med likström.

E-fordon
El-, elhybrid- och bränslecellsfordon, fordon som har någon typ av elektrisk framdrift.

EVSE
Electric Vehicle Supply Equipment. Engelsk förkortning som används som benämning på den jordfelsbrytare som används vidd laddning av elfordon. EVSE är vanligen monterad på laddkabeln eller i laddstolpen.

Fob (Key fob)
"Tändningsnyckel"

Friflytande
När batteriet och drivsystemet har kopplats ifrån är batteriet friflytande, kontakt saknas med bl.a. elmotor och fordonets chassi.

Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare är en mekanisk brytare för personskydd vid elinstallationer.

Kortslutning
Oavsiktlig koppling av elektrisk krets med ledande material som har resistans nära noll Ohm. T.ex. en skiftnyckel som kortsluter polerna på ett 12-voltsbatteri.

Laddeffekt
Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning från elnät till batteri. Laddeffekt mäts i Watt, enhet kW.

Laddhybrid
Ett elfordon som kan köras på enbart elmotor, enbart förbränningsmotor eller båda motorerna i samverkan. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som kan laddas i ett eluttag.

Li-jon
Litiumjonbatterier. Används i stor utsträckning i dagens e-fordon samt bärbara datorer, mobiltelefoner och batteridrivna elverktyg.

Ljusbåge
Båge av ström som passerar genom luft. Extremt het och kraftfull tändkälla.

NiMH
Nickelmetallhydridbatterier. Används framför allt i äldre e-fordon och även batteridrivna handverktyg såsom borrmaskiner.

Plug-in Hybrid
Engelsk definition av laddhybrid

Servicebrytare
Apparat som servicepersonal med särskild kompetens kan hantera för att avaktivera traktionsbatteriet.

Strömrusning
Felström som uppstår mellan två av batteriets poler där inte kortslutningsskydd i form av smältsäkring finns installerad i kretsen. Strömmens storlek är beroende av ledarens beskaffenhet att leda ström. T.ex. har saltvatten god förmåga att leda ström medan färskvatten har låg förmåga att leda ström varför salthalt påverkar storlek på strömrusningen.

Termisk rusning
En okontrollerad och irreversibel ökning av den interna celltemperaturen, kan leda till brand i batteriet.

Traktionssystem
Batterisystem för framdrift i e-fordon.